MITÄ: Normi ry:n sääntömääräinen kevätkokous

MILLOIN: Torstaina 16.6. klo 17:30

MISSÄ: Boomilaakso, Pinninkatu 57

KENELLE: Vero-oikeudesta ja yritysjuridiikasta kiinnostuneille Normi ry:n jäsenille

Tervetuloa Normi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 16.6. klo 18:00. Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

___________________

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Läsnäolijoiden toteaminen

6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

7. Yhdistyksen vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

-Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

Esitys: hyväksytään vuoden 2021 yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuunvapaus vuoden 2021 hallitukselle

9. Sääntömuutokset

Normi ry:n säännöissä mainitaan sääntöjen muuttamisesta seuraavasti:

19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen syntymiseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

Esitys: Muutetaan Normi ry:n sääntöjä seuraavasti:

Muutetaan sääntöjen 5 § muotoon: ”Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa kauppatieteiden maisterin opinto-oikeuden omaava opiskelija. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.”

Muutetaan sääntöjen 4 § ja 10 § olevat maininnat tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta muotoon toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkasta:

4 § uusi muoto kuuluu seuraavasti: ”Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kirjanpito, tilinpäätös ja vuosikertomus sekä hallituksen pöytäkirjat kuluneelta tilikaudelta on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tässä pykälässä mainitut asiakirjat 14 päivää ennen vuosikokousta yhdistyksen hallitukselle.”

10 § uusi muoto kuuluu seuraavasti: ”Vuosikokous pidetään kuluvan toimintakauden kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous vuosikokouksen jälkeen toimintakauden loppuun mennessä.

Syyskokouksessa:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen osanottajat;

4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;

6) päätetään eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja toiminnantarkastajan palkkioista;

7) päätetään seuraavan toimintakauden talousarviosta;

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri;

9) valitaan hallituksen muut jäsenet;

10) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;

11) tarvittaessa valitaan edustajat kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus;

12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

Vuosikokouksessa:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen osanottajat;

4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5) esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus;

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.”

Muutetaan sääntöjen 17 § muotoon: ” Yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta huolehtivat hallitus varainhoitajan johdolla. Varainhoitajalla on käyttöoikeus yhdistyksen pankkitiliin puheenjohtajan lisäksi. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan saatavilla lahjoituksilla, sponsorituilla ja avustuksilla. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää huvi- ja juhlatilaisuuksia toiminnan rahoittamiseksi.”

10. Seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus

Esitys: Yhdistyksen jäsenmaksu lukuvuodelle 2022-2023 on 4€. Jäsenmaksu sisältää jäsenyyden lisäksi haalarimerkin.

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Kategoriat: Yleinen

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *