Normi Ry pyrkii olemaan siellä, missä tulevaisuuden työtkin ovat. Tavoitteenamme on tuoda jäsenistömme tietoon sekä esitellä potentiaalisia tulevaisuuden työnantajia ja alan keskeisiä toimijoita.

Juridiikkaan erikoistuneen kauppatieteilijän valttikorttina on oikeudellisen ja kauppatieteellisen osaamisen yhdistäminen. Hän hallitsee yritystoiminnan oikeudelliset ja käytännölliset kysymykset ja osaa ottaa juridiset riskit huomioon jo ennakolta esimerkiksi sopimus- ja veroasioissa. Opiskelijalla on mahdollisuus suunnata omaa osaamistaan kiinnostuksensa mukaisesti. Hän voi hankkia syvällistä erityisosaamista esimerkiksi yrityksen kansainvälisistä tilanteista, yritysjärjestelyistä tai sopimusoikeudesta.
Opintosuunnan opiskelijat suorittavat työharjoittelun pakollisena osana tutkintoaan. Oman alan työtehtävät tulevat siis tutuiksi jo aivan opintojen alkupuolelta lähtien.

Opintosuunnasta valmistuneella kauppatieteiden maisterilla on sekä juridista että liiketaloudellista erityisosaamista. Hänellä on laaja tietämys vero-oikeuden erityiskysymyksistä sekä taito yhdistää oikeudellinen osaaminen liiketoiminnan tuntemukseen. Tällaiselle osaamiselle on kysyntää monipuolisissa ja haastavissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Opintosuunnasta valmistuneiden työllisyystilanne onkin erinomainen.

Käytännössä vero-oikeutta tai yritysjuridiikkaa pääaineenaan tai sivuaineenaan opiskelleiden urat ovat erittäin monipuolisia ulottuen aina julkishallinnon kuten Verohallinnon asiantuntijatehtävistä aina pk-yrittäjyyteen. Työllisyys on hyvää jo opintojen ensimmäisistä vuosista alkaen.