Tampereen Yliopiston opintotarjonta käsittää vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opintosuunnassa tällä hetkellä yhteensä 41 opintojaksoa.

Tältä sivulta löydät vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opintojen vuosikalenterit, joiden tarkoituksena on selkeyttää opintojaksojen toteutusten jakautumista lukuvuodelle.

Opintosuunnan vahvuudet

Opintosuunnan opinnoissa yhdistyvät kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen koulutuksen vahvuudet työmarkkinoiden vaatimuksia vastaavaksi kokonaisuudeksi. Erikoistua voi joko yritysjuridiikkaan tai vero-oikeuteen.

Opiskelijat oppivat hahmottamaan yritystoiminnan oikeudellisia ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja, sekä tuntemaan oikeudelliset menettelyt. Opetus on monipuolista, korkeatasoista ja käytännönläheistä mutta myös vaativaa kattaen kaikki keskeiset yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön osa-alueet. Lisäksi Tampereen yliopiston laajasta sivuainevalikoimasta on mahdollista poimia itselle sopivimmat sivuaineet tukemaan omalle urapolulle suuntautumista. Erityisosaamista voi hankkia esimerkiksi liiketaloustieteen tai julkishallinnon eri osaamisalueilta.

Yritysjuridiikan erikoistumisvaihtoehdossa perehdytään laaja-alaisesti yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin, kuten yhtiö-, sopimus- ja markkinaoikeuteen. Tällaista asiantuntemusta tarvitaan mm. yrityksen johtamisessa, tilintarkastustehtävissä sekä monissa muissa vastaavissa asiantuntijatehtävissä.

Vero-oikeuden erikoistumisvaihtoehdossa perehdytään syvällisesti vero-oikeudellisiin kysymyksiin. Opinnot kattavat monipuolisesti yritys-, henkilö- ja kansainvälisen verotuksen eri osa-alueet. Valmistuneet työllistyvät verotuksen asiantuntija- ja johtotehtäviin mm. kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen, suurten yritysten ja verohallinnon palvelukseen.

Yksi Normi Ry:n tärkeimmistä tehtävistä, mutta jäsenistölle näkymättömin, on koulutuspoliittinen edunvalvonta yliopistolla eli suomeksi sanottuna yhteydenpito henkilökuntaan, opiskelijoiden mielipiteiden ja palautteen välittäminen ja esilletuonti, yhteydenpito muiden johtamisen ja talouden tiedekunnan ainejärjestöjen kopoihin sekä erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa istuminen. Edunvalvonnan lisäksi Normi Rt tukee jäsenistöään järjestämällä erilaisia yritysvierailuja ja kutsumalla työelämän ja yliopiston edustajia tapahtumiimme, sillä vanhempien innostavat kokemukset ja uratarinat antavat kivaa kimmoketta ja päämääriä myös omille opinnoille.

Vero-oikeuden ja yritysjuridiikan vuosikello

Olemme koonneet alle visuaaliseen muotoon niin vero-oikeuden kuin yritysjuridiikankin opintosuuntien vuosikalenterit. Vuosikalenterista näet helposti, minkä periodin aikana haluamasi opintojakso on mahdollista suorittaa.

Lisäksi pääset katsomaan opintotarjottimia alla olevista linkeistä.

Kandidaattivaihe: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/tutkinto-ohjelmat/uta-tohjelma-1684?year=2021&activeTab=1

Maisterivaihe: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/tutkinto-ohjelmat/uta-tohjelma-1687?year=2021&activeTab=1

Vero-oikeus

Vero-oikeuden kandidaattivaihe
Vero-oikeuden maisterivaihe

Yritysjuridiikka

Vihreällä valitut opintojaksot esittävät yhtiö- ja pankkioikeuden jaksoja. Sinisellä merkityt opintojaksot esittävät sopimus- ja työoikeuden jaksoja.

Yritysjuridiikan kandidaattivaihe
Yritysjuridiikan maisterivaihe.